Sơ đồ tổ chức

Tải hồ sơ
Truyền thông

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY


MANPOWER


STT

OCCUPATION

QUANTITY

REMARK

1

ELCTRICAL ENGINEER

2

 

2

MECHANICAL ENGINEER

1

 

3

ELCTRICAL TECHNICAL

20

 

4

MECHANICAL TECHNICAL

10

 

5

WELDER

3

 

6

FITTER

5

 

7

DRIVER

2

 

8

HELPER

20

 


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC DỰ ÁN


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNGChat Facebook
Gọi điện ngay