Cầu chì tự rơi 33-36kV, polymer 100 - 200A, dòng cắt 8/10kA

Chat Facebook
Gọi điện ngay